Om du önskar beställa Matematikbanken - Gymnasieversion så kan du skicka nednastående uppgifter via

e-mail: info@logitema.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ja, vi har tagit del av och godkänner licensvillkoren och beställer ett exemplar av Matematikbanken - Gymnasieversion 11 (endast USB) för nedanstående belopp (plus moms 6 %). Fraktfritt!

4395 kr eftersom det är vår första version.

3395 kr eftersom vi tidigare köpt tidigare köpt Matematikbanken - Gymnasieversion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 med licensnummer:___________________

Kryssa i en av ovanstående rutor.

Vi vill även ha en pärm för 1795 kr (annars levereras endast USB).

Skicka till:
Namnteckning: ______________________________________________

Namnförtydligande: __________________________________________

e-mail: ____________________________________________________

Skola: _____________________________________________________

Adress: ____________________________________________________

Postnr och ort: ______________________________________________

Fakturamottagare: ___________________________________________
(om annan än beställaren)

Logitema innehar F-skattesedel och vårt momsreg.nr. är SE9696326876-01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Om du har frågor om köp, kontakta info@logitema.com