Om du önskar beställa Matematikbanken - Gymnasieversion 10 så kan du skicka nednastående uppgifter via

e-mail: info@logitema.com
eller
brev: Logitema, Box 10, 121 25 Stockholm-Globen
eller
fax: 08 - 60 90 444
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ja, vi har tagit del av och godkänner licensvillkoren och beställer ett exemplar av Matematikbanken - Gymnasieversion 10 (endast USB eller cd-rom) för nedanstående belopp (plus moms 6 %). Fraktfritt!

4395 kr eftersom det är vår första version.

3395 kr eftersom vi tidigare köpt tidigare köpt Matematikbanken - Gymnasieversion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 med licensnummer:___________________

Kryssa i en av ovanstående rutor.

Ange om ni önskar USB eller cd-rom.

Vi vill även ha en pärm för 1295 kr (annars levereras endast USB eller cd-rom).

Skicka till:
Namnteckning: ________________________________________________

Namnförtydligande: ____________________________________________

Skola: _______________________________________________________

Adress: ______________________________________________________

Postnr och ort: _______________________________________________

Fakturamottagare: ____________________________________________
(om annan än beställaren)

Logitema innehar F-skattesedel och vårt momsreg.nr. är SE9696326876-01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Om du har frågor om köp, kontakta info@logitema.com