Ta kommandot!

Marknadens största och bästa övningsbank för gymnasiematematik har moderniserats och utökats. Med Matematikbanken - Gymnasieversion 7 har du ett mycket kraftfullt hjälpmedel till ditt förfogande vid konstruktion av prov och övningsstenciler.

Matematikbanken - Gymnasieversion 7 innehåller över 12 000 unika, väl genomtänkta och nivåindelade matematikppgifter för kurserna 1 - 5 och "Specialisering", enligt GY2011. Dessutom ingår 42 kursprov för Ma 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 med lösningar och bedömningsanvisningar. Vidare över 1000 bilder (grafer, geometriska figurer mm), 35 aktiviteter, guider för att förklara förmågorna, 200 matematiska spel, hundratals formler samt styrdokument. Allt detta är användbara hjälpmedel för matematiklärare vid undervisning och konstruktion av prov.

Matematikuppgifterna levereras i Word-format, vilket innebär att de kan "kopieras" och "klistras in" för att Du snabbt och enkelt ska kunna konstruera prov och övningsstenciler. Du kan producera klara och tydliga dokument - något som är viktigt för dyslektiker. Du kan även enkelt modifiera uppgifterna så att de passar dina behov.

Du kan enkelt variera dig och skapa flera olika varianter till samma provtillfälle - exempelvis för att slippa ge identiska prov vid olika tillfällen för att fånga upp dem som varit frånvarande vid ordinarie provtillfälle.

Du kan enkelt blanda Matematikbankens uppgifter med egna övningar.

Denna produkt levereras på cd-rom med ett möjligt tillval i form av en tillhörande pärm innehållande samtliga uppgifter (med facit), bilder och utförliga användaranvisningar. För att det ska fungera behövs en vanlig pc med ordbehandlingsprogrammet Word.

Licensvillkoren kan läsas här.

Vill du ha mer information? Kontakta info@logitema.com

© Logitema