Ta kommandot!

Marknadens största och bästa övningsbank för gymnasiematematik har moderniserats och utökats. Med Matematikbanken - Gymnasieversion 11 har du ett mycket kraftfullt hjälpmedel till ditt förfogande vid konstruktion av prov och övningar.

 

Matematikbanken - Gymnasieversion 10 innehåller över 12 000 unika, väl genomtänkta och nivåindelade matematikppgifter (ordinarie, repetition och fördjupning) för kurserna 1 - 5 och "Specialisering", enligt gällande styrdokument. Dessutom ingår:

 • Bedömningsanvisningar med poäng och förmågor till alla uppgifter i Ma 1 – 4
 • Diagnoser/förkunskapsprov till kurserna Ma 1 – 4
 • 42 kursprov för Ma 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 med lösningar och bedömningsanvisningar.
 • Över 1000 bilder (grafer, geometriska figurer mm)
 • 40 aktiviteter
 • Vanliga misstag med kommentarer så att eleverna kan undvika dessa
 • Guider för att förklara förmågorna
 • 200 övningar i programmering
 • 200 matematiska spel
 • hundratals formler
 • Styrdokument.

Allt detta är användbara hjälpmedel för matematiklärare vid undervisning och konstruktion av prov.

Matematikuppgifterna levereras i Word-format, vilket innebär att de kan "kopieras" och "klistras in" för att Du snabbt och enkelt ska kunna konstruera prov och övningsstenciler. Du kan producera klara och tydliga dokument - något som är viktigt för dyslektiker. Du kan även enkelt modifiera uppgifterna så att de passar dina behov.

Du kan enkelt variera dig och skapa flera olika varianter till samma provtillfälle - exempelvis för att slippa ge identiska prov vid olika tillfällen för att fånga upp dem som varit frånvarande vid ordinarie provtillfälle.

Du kan enkelt blanda Matematikbankens uppgifter med egna övningar.

Denna produkt levereras på usb eller cd-rom med ett möjligt tillval i form av en tillhörande pärm innehållande samtliga uppgifter (med facit), bilder och utförliga användaranvisningar. För att det ska fungera behövs en vanlig pc med ordbehandlingsprogrammet Word.

Licensvillkoren kan läsas här.

Vill du ha mer information? Kontakta info@logitema.com

© Logitema