Om du önskar beställa Matematikbanken - Centrala/Nationella Prov 1967-2013 så kan du skicka nednastående uppgifter via

e-mail: info@logitema.com
eller
brev: Logitema, Box 10, 121 25 Stockholm-Globen
eller
fax: 08 - 60 90 444

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ja, vi beställer ett exemplar av
Matematikbanken - Centrala/Nationella Prov 1967-2013
(endast USB eller cd-romskiva) för

3395 kr plus moms.

2895 kr plus moms eftersom vi redan köpt en tidigare version med licensnummer:___________________

Kryssa i en av ovanstående rutor.

Ange om ni önskar USB eller cd-rom.

Vi vill även ha en pärm för 1295 kr plus moms (annars levereras endast USB eller cd-rom).

Skicka till:

Namnteckning: ________________________________________________

Namnförtydligande: ____________________________________________

Skola: _______________________________________________________

Adress: ______________________________________________________

Postnr och ort: _______________________________________________

Fakturamottagare: ____________________________________________
(om annan än beställaren)

Fraktfritt!       Moms: 6 %

Logitema innehar F-skattesedel och vårt momsreg.nr. är SE9696326876-01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om du har frågor om köp, kontakta info@logitema.com

© Logitema