Högsta betyg!

Under många år har de centrala och nationella proven fungerat som viktiga styrdokument när det gäller innehåll och svårighetsnivå i svensk gymnasieskola. De många väl genomtänkta och utprövade uppgifterna fungerar alldeles utmärkt även idag.

Matematikbanken - Centrala/Nationella Prov 1967-2015 innehåller ca 317 centrala och nationella prov som givits i Sverige med drygt 5300 väl genomtänkta matematikuppgifter. Dessa är användbara för matematiklärare idag vid konstruktion av prov och övningsstenciler.

Proven är inte bara kopierade. De har digitaliserats till Word-format, vilket innebär att de är redigeringsbara. Det är alltså både möjligt och enkelt att i ett vanligt ordbehandlingsprogram gå in och göra ändringar och på så sätt skapa egna varianter av uppgifterna. Även de tillhörande bilderna kan redigeras i ett vanligt ritprogram.

Genom att "kopiera" och "klistra in" spar du mycket tid och konstruerar blixtsnabbt prov och övningsstenciler som du skriver ut och kan använda direkt. Du producerar klara och tydliga dokument - något som visat sig viktigt för dyslektiker. Du kan enkelt variera dig och skapa flera olika varianter till samma provtillfälle - exempelvis för att slippa ge identiska prov vid olika tillfällen för att fånga upp de som varit frånvarande vid ordinarie provtillfälle. Du kan enkelt komplettera övningsbanken med egna övningar - det är bara att mata in egna uppgifter i övningsbanken.

Denna produkt levereras på usb eller cd-rom med ett möjligt tillval i form av en tillhörande pärm innehållande samtliga uppgifter (med facit), bilder och utförliga användaranvisningar. För att det ska fungera behövs en vanlig pc med ordbehandlings-programmet Word.

Vill du ha mer information? Kontakta info@logitema.com

 

© Logitema