Om du önskar beställa Matematikbanken - Årskurs 7-9 så kan du skicka nednastående uppgifter via

e-mail: info@logitema.com
eller
brev: Logitema, Box 10, 121 25 Stockholm-Globen
eller
fax: 08 - 60 90 444


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ja, vi har tagit del av licensvillkoren och beställer ett exemplar av Matematikbanken - Årskurs 7-9, Version 3 (endast USB eller cd-romskiva) för nedanstående belopp (plus moms 6 %). Fraktfritt!

3395 kr eftersom det är vår första version.

2895 kr eftersom vi tidigare köpt tidigare köpt Matematikbanken - Årskurs 7-9, Version 1 eller 2 med licensnummer:___________________

Ange om ni önskar USB eller cd-rom.

Kryssa i en av ovanstående rutor.

Vi vill även ha en pärm för 1295 kr (annars levereras endast USB eller cd-rom).

Skicka till:

Namnteckning: ________________________________________________

Namnförtydligande: ____________________________________________

Skola: _______________________________________________________

Adress: ______________________________________________________

Postnr och ort: _______________________________________________

Fakturamottagare: ____________________________________________
(om annan än beställaren)

Logitema innehar F-skattesedel och vårt momsreg.nr. är SE9696326876-01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Om du har frågor om köp, kontakta info@logitema.com