Chansa inte!

Använd marknadens största och bästa övningsbank i matematik för grundskolans senare del.
Med Matematikbanken - Årskurs 7-9 har du ett mycket kraftfullt hjälpmedel till ditt förfogande vid konstruktion av prov och övningsstenciler.

Matematikbanken - Årskurs 7-9 innehåller drygt 4000 unika, väl genomtänkta och nivåindelade matematikppgifter för grundskolans senare del. Dessutom ingår 30 aktiviteter, 200 programmeringsövningar, 250 matematiska spel, över 500 bilder (grafer, geometriska figurer, kartor mm) samt ett stort antal formler. Allt detta är användbara för hjälpmedel för matematiklärare vid konstruktion av prov och övningsstenciler.

Matematikuppgifterna levereras i Word-format, vilket innebär att de kan "kopieras" och "klistras in" för att Du snabbt och enkelt ska kunna konstruera prov och övningsstenciler. Du kan producera klara och tydliga dokument - något som är viktigt för dyslektiker.

Du kan enkelt variera dig och skapa flera olika varianter till samma provtillfälle - exempelvis för att slippa ge identiska prov vid olika tillfällen för att fånga upp dem som varit frånvarande vid ordinarie provtillfälle.

Du kan enkelt blanda Matematikbankens uppgifter med egna övningar.

Denna produkt levereras på usb eller cd-rom med ett möjligt tillval i form av en tillhörande pärm innehållande samtliga uppgifter (med facit), bilder och utförliga användaranvisningar. För att det ska fungera behövs en vanlig pc med ordbehandlingsprogrammet Word.

Licensvillkoren kan läsas här.

Vill du ha mer information? Kontakta info@logitema.com

 

© Logitema