Om du önskar beställa Kemibanken - Centrala Prov 1969-1995 så kan du skicka nednastående uppgifter via

e-mail: info@logitema.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ja, vi beställer ett exemplar av Kemibanken - Centrala Prov 1969-1995 (på USB) för 2395 kr plus moms 6 %.
Fraktfritt!

Vi vill även ha en pärm för 1795 kr plus moms (annars levereras endast USB).

Skicka till:

Namnteckning: ______________________________________________

Namnförtydligande: __________________________________________

e-mail: ____________________________________________________

Skola: _____________________________________________________

Adress: ____________________________________________________

Postnr och ort: ______________________________________________

Fakturamottagare: ___________________________________________
(om annan än beställaren)

Logitema innehar F-skattesedel och vårt momsreg.nr. är SE9696326876-01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om du har frågor om köp, kontakta info@logitema.com

© Logitema