Om du önskar beställa Fysikbanken - Centrala Prov 1968-1996 så kan du skicka nednastående uppgifter via

e-mail: info@logitema.com
eller
brev: Logitema, Box 10, 121 25 Stockholm-Globen
eller
fax: 08 - 60 90 444

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ja, vi beställer ett exemplar av Fysikbanken - Centrala Prov 1968-1996 (endast USB eller cd-romskiva) för 2595 kr plus moms 6 %.
Fraktfritt!

Ange om ni önskar USB eller cd-rom.

Vi vill även ha en pärm för 1295 kr plus moms (annars levereras endast USB eller cd-rom).

Skicka till:

Namnteckning: ________________________________________________

Namnförtydligande: ____________________________________________

Skola: _______________________________________________________

Adress: ______________________________________________________

Postnr och ort: _______________________________________________

Fakturamottagare: ____________________________________________
(om annan än beställaren)

Logitema innehar F-skattesedel och vårt momsreg.nr. är SE9696326876-01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om du har frågor om köp, kontakta info@logitema.com

© Logitema