Har du de rätta verktygen som lärare?

Hinner du med lektions-planeringar, konferenser, utvecklingssamtal, föräldra-möten, kompetens-utveckling, lektioner, kurser, möten, projektarbeten, omdömen, betygsättning och provkonstruktion?

 

Vi erbjuder övningsbanker i matematik, fysik och kemi. Med hjälp av dessa konstru-erar du blixtsnabbt tydliga, varierande och professionella prov och övningsstenciler. Varje övningsbank levereras på cd-rom med en tillhörande pärm där samtliga uppgifter (med facit) och bilder kan beskådas på papper. Du arbetar direkt i ditt vanliga ordbehandlingsprogram och behöver inte lära dig ett nytt program.


Välj produkt längst upp på denna sida!

Information och beställning: info@logitema.com

© Logitema